Εξαιτίας της έλλειψης πόρων για τη συλλογή στοιχείων και τη καταγραφή των μεθόδων των προμηθειών μας, καθώς επίσης της περιορισμένης γνώσης των αγορών σε εξειδικευμένες κατηγορίες όπως οι τηλεπικοινωνίες και τα αναλώσιμα γραφείου, αποφασίσαμε να αναθέσουμε στη BCM να φέρει εις πέρας το σχετικό έργο.

Θεωρήσαμε πως με την εμπλοκή της BCM θα είχαμε πρόσβαση σε εξαιρετική γνώση των αγορών, που θα μας επέτρεπε να εντοπίσουμε τόσο διαρροές χρημάτων, όσο και ευκαιρίες μείωσης του κόστους των λειτουργικών μας δαπανών.

Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε αλλά και από τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν.

Η BCM φροντίζει να μας κρατά ενήμερους για κάθε βήμα της διαδικασίας. Ο τρόπος της συλλογής των προσφορών, της αξιολόγησης και της σύγκρισης των προμηθευτών καθώς και της εφαρμογής των προτάσεων είναι απόλυτα ξεκάθαρος και διαφανής.

Κωνσταντίνος Ιωάννογλου
Διευθυντής Οικονομικού & Διοικητικού
www.horotechniki.com