Είναι πεποίθησή μας πως όλες οι δαπάνες πρέπει να ερευνώνται ανά συχνά διαστήματα και ως εκ τούτου γνωρίζουμε με λεπτομέρεια τη δομή του κόστους μας. Ωστόσο ούτε εγώ αλλά ούτε και το προσωπικό μας βρίσκουμε τον απαραίτητο χρόνο για την έρευνα των λειτουργικών μας δαπανών.

Παρόλο που το κόστος είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για εμάς, η εξυπηρέτηση και η ποιότητα είναι κρίσιμα στοιχεία στη λειτουργία μας. Η BCM κατάφερε να διασφαλίσει τόσο την εξυπηρέτηση όσο και τη ποιότητα σε υψηλά επίπεδα.

Είμαστε εντυπωσιασμένοι όχι μόνο από τις μειώσεις τις οποίες κατάφερε για λογαριασμό μας η BCM, αλλά και από τον επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την ανάλυση. Η πρόσληψη της BCM μου επιτρέπει να γνωρίζω ότι απολαμβάνουμε την μεγαλύτερη δυνατή αξία από τους προμηθευτές μας και ευχαρίστως θα πρότεινα την υπηρεσία αυτή και σε άλλες επιχειρήσεις.

Πεΐδης Γεώργιος
Προϊστάμενος Προμηθειών
www.souroti.gr