Με αυτή την επιστολή θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση της SCA Packaging Hellas για το έργο μείωσης λειτουργικών δαπανών που ολοκλήρωσε για λογαριασμό μας η BCM.

Το προσωπικό της BCM εργάστηκε με επαγγελματικό, αναλυτικό, και αποτελεσματικό τρόπο για την εκτέλεση του έργου, και είμαστε εντυπωσιασμένοι από τον όγκο της δουλειάς που εκτελέστηκε για την συλλογή των στοιχείων, την έρευνα, την ανάλυση, και τις διαπραγματεύσεις ώστε να μας παρουσιαστούν οι τελικές επιλογές.

Μπορώ με απόλυτη βεβαιότητα και εμπιστοσύνη να συστήσω τη BCM σε οποιαδήποτε επιχείρηση για κάθε θέμα μείωσης λειτουργικών δαπανών. Εάν μπορώ να παρέχω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη BCM, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου ελεύθερα.

Χάρης Δημόπουλος
Οικονομικός Διευθυντής
www.sca.gr