Σε συνεργασία με την Actum καταφέραμε εξαιρετικά αποτελέσματα σε δαπάνες που ήδη παρακολουθούνταν στενά, διατηρώντας τις υφιστάμενες συνεργασίες μας. Η χρήση πρωτοποριακών εργαλείων και καλοσχεδιασμένων πρακτικών έφεραν σημαντικές μειώσεις ενώ η αναλυτική παρακολούθηση που ακολουθεί της εφαρμογής, μας επιτρέπει καλύτερη διορατικότητα, άμεσες προσαρμογές και μεγιστοποίηση του αποτελέσματος.

Χωρίς επενδύσεις και δίχως δέσμευση ανθρώπινων πόρων, αποκτήσαμε τεχνογνωσία και βελτιώσαμε περαιτέρω τα αποτελέσματα της εταιρίας μας για ορίζοντα μεγαλύτερο αυτού της συνεργασίας μας με την Actum. Δίχως αμφιβολία, θα ξαναχρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες της Actum σε κάθε δυνατή περίπτωση.

Μακιός Θ. Θρασύβουλος
CFO
www.makios.com.gr