Επιλέξαμε τη BCM για να εξετάσει τα λειτουργικά μας έξοδα και να εντοπίσει πιθανές μειώσεις. Τα έργα που ανατέθηκαν οδήγησαν σε σημαντικές μειώσεις σε διάφορες κατηγορίες δαπανών όπως η γραφική ύλη, οι ταχυμεταφορές, τα υλικά συσκευασίας, τα έντυπα, αλλά και διάφορα βιομηχανικά αναλώσιμα. Οι μειώσεις επιτεύχθηκαν μέσω διαπραγματεύσεων με υπάρχοντες προμηθευτές, την εισαγωγή νέων προμηθευτών, την αναδιοργάνωση της διαδικασίας παραγγελιών, και την εφαρμογή στρατηγικών για την εξάλειψη των πρόσθετων χρεώσεων. Τα έργα εκτελέστηκαν οργανωμένα και τα θεωρούμε επιτυχημένα καθώς δεν υπήρξε κανένα ρίσκο για τη Lamaplast λόγω της αμοιβής εκ του αποτελέσματος που εφαρμόζει η BCM. Επιπρόσθετα, τα επίπεδα ποιότητας δεν επηρεάστηκαν και τα οφέλη ήταν μετρήσιμα.

Η BCM ακολούθησε απόλυτα επαγγελματική προσέγγιση με τους προμηθευτές και το προσωπικό μας και ήταν ιδιαίτερα διακριτικοί τόσο κατά τη συλλογή των στοιχείων όσο και κατά την εφαρμογή των προτάσεων. Προσωπικά έμεινα εντυπωσιασμένος από την εκτεταμένη ανάλυση και τη διαύγεια της μελέτης και ευχαρίστως θα συνιστούσα τη BCM σε οποιαδήποτε επιχείρηση επιθυμεί να βελτιώσει τα αποτελέσματά της μέσω της συστηματικής μείωσης των δαπανών.

Κωνσταντίνος Μανδάλτσης
Διευθύνων Σύμβουλος
www.lamaplast.gr