Αξιότιμε κε. Σπυριδόπουλε,

Με την ευκαιρία της εφαρμογής των προτάσεών σας, θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς και την ομάδα σας για τα εξαιρετικά αποτελέσματα που επιτύχατε για λογαριασμό της εταιρίας μας. Η ανάλυση των δαπανών, οι διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές και οι προτάσεις σας ήταν στο σύνολό τους προσεγμένες, εξαιρετικά θεμελιωμένες και αποτελεσματικές.

Οι μειώσεις που επιτύχατε στις εξεταζόμενες κατηγορίες λειτουργικών μας δαπανών ξεπέρασαν τις αρχικές μας προσδοκίες. Είμαι πεπεισμένος πως επιχειρήσεις όπως η Knauf Γυψοποιία μπορούν να ωφεληθούν τα μέγιστα συνεργαζόμενες με την Actum σε θέματα προμηθειών.

Άρης Σκεπετάρης
Διοικητικός Διευθυντής
www.knauf.gr