Η ύπαρξη έμπειρων και επαγγελματικών στελεχών που θα εκτελέσουν για λογαριασμό μας το έργο της μείωσης των λειτουργικών μας δαπανών, επιτρέποντάς μας να μείνουμε συγκεντρωμένοι στη καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής μας, ήταν ο βασικός λόγος επιλογής της Actum χωρίς βέβαια να αγνοώ και τη προοπτική βελτίωσης των κερδών μας.

Η Actum είναι εξαιρετικά αναλυτική στην αξιολόγηση των προτάσεων και μας ενημέρωνε πλήρως σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Υλοποιήσαμε ουσιαστικές εξοικονομήσεις χωρίς παραδοχές στη ποιότητα και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε ουσιαστική πληροφόρηση και συνεχείς βελτιώσεις.

Απόστολος Νικολακάκης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
www.klimamichaniki.gr