Όπως οι περισσότερες επιχειρήσεις, έτσι και η Interplast, αντιμετωπίζει το κόστος ως πρόκληση σε διάφορα μέτωπα. Η εταιρία μας προσπαθεί σκληρά να ελέγξει την ανεξέλεγκτη αύξηση του κόστους και με αυτή τη λογική αποφασίσαμε να αναθέσουμε στη BCM τον επανέλεγχο του κόστους τομέων βασικών μας προμηθειών όπως η γραφική ύλη & τα έντυπα, η σταθερή τηλεφωνία, τα ασφάλιστρα και τα υλικά συσκευασίας.

Η προσέγγιση της BCM ήταν επαγγελματική και ξεκάθαρη, και μας εξήγησαν αναλυτικά κάθε βήμα της διαδικασίας. Χρησιμοποίησαν τη γνώση τους περί προμηθευτών και κοστολόγησης και παρέδωσαν πραγματικά, μετρήσιμα αποτελέσματα.

Είμαι ευχαριστημένος από τις μειώσεις που κατάφερε η BCM για λογαριασμό μας από τους επιπλέον ελέγχους στις τιμές των προμηθειών καθώς και από την εμπλοκή τους στην εξεύρεση αξιόλογων προμηθευτών.

Τάσος Ριζόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος
www.interplast.gr