Παρά τις αρχικές μας επιφυλάξεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα ενός εξωτερικού συνεργάτη στη μείωση των λειτουργικών μας δαπανών, κυρίως λόγω της ήδη προσεκτικής παρακολούθησης του κόστους μας αλλά και εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων του ξενοδοχειακού κλάδου, οφείλω να αναγνωρίσω την επιτυχία της BCM στο έργο που της αναθέσαμε.

Η BCM αναλύοντας μεθοδικά και διεξοδικά τη δομή των δαπανών μας, κατάφερε να περιορίσει το κόστος των προμηθειών μας δίχως αυτό να έχει αντίκτυπο στη ποιότητα που λαμβάνουμε. Επιπρόσθετα, αποκτήσαμε σαφέστερη εικόνα της δομής κάθε κατηγορίας δαπάνης, γεγονός που μας επιτρέπει τη καλύτερη παρακολούθηση αλλά και τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τα χρήματα που δαπανούμε.

Προτείνω λοιπόν χωρίς κανένα απολύτως ενδοιασμό και με απόλυτη βεβαιότητα τις υπηρεσίες της BCM σε κάθε επιχειρηματία που ενδιαφέρεται πραγματικά για τη βελτιστοποίηση της δομής των δαπανών της επιχείρησής του.

Νικόλαος Γρηγοριάδης
Διευθύνων Σύμβουλος
www.ghotels.gr