Στις πρώτες συναντήσεις μου με τη BCM συζητήσαμε για τις κατηγορίες δαπανών προς έρευνα και στη συνέχεια καταλήξαμε σε μία ευρεία γκάμα δαπανών τις οποίες και θα μπορούσαν να αναλάβουν. Στην αρχή αντιμετώπισα το θέμα με σκεπτικισμό, όχι όμως για πολύ αφού η BCM ανελάμβανε εξ ολοκλήρου το ρίσκο της ανάλυσης και εμείς δεν είχαμε τίποτε να χάσουμε.

Η BCM ανέλαβε διάφορες δαπάνες για λογαριασμό μας και τα αποτελέσματα για κάθε μία από αυτές υπερέβαλαν των προσδοκιών μας. Κάθε δαπάνη προσεγγίστηκε με επαγγελματικό τρόπο και σε κάθε μία πραγματοποιήθηκαν μετρήσιμες μειώσεις. Εντυπωσιαστήκαμε ιδιαίτερα από τον τρόπο με τον οποίο η BCM διαχειρίστηκε το έργο αλλά και με τη παρουσίασή του.

Η μείωση του κόστους και η βελτίωση των κερδών γίνεται ολοένα και δυσκολότερη για τις επιχειρήσεις λόγω περιορισμένων πόρων. Η BCM ωστόσο είναι μία πολύτιμη πηγή γνώσεων και αποδείχθηκε ότι μπορούν να μεταφέρουν τη πλούσια γνώση τους σχετικά με προμηθευτές στην επιχείρησή μας. Συνιστώ ανεπιφύλακτα τις υπηρεσίες τους σε οποιαδήποτε εταιρία που προσπαθεί να βελτιώσει την αξία της.

Αναστάσιος Μπιζάκης
Διευθύνων Σύμβουλος
www.foss.gr