Τον Απρίλιο του 2012 αναθέσαμε στην Actum τη περαιτέρω διερεύνηση λειτουργικών μας δαπανών μέσω της υπηρεσίας Business Cost Management (BCM).

Βασική μας μέριμνα ήταν η διατήρηση του επιπέδου ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών που προμηθευόμασταν και η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας μας. Οφείλουμε να ομολογήσουμε πως τα οφέλη που επετεύχθησαν ήταν απολύτως ικανοποιητικά όπως και η εφαρμογή των προτάσεων απόλυτα απροβλημάτιστη, ενώ στη πλειονότητα των περιπτώσεων δεν χρειάστηκε να αλλάξουμε προμηθευτές.

Είμαστε συνεπώς απόλυτα ικανοποιημένοι από την διεξοδική ανάλυση και τις αποτελεσματικές προτάσεις που παρείχε η Actum και προτείνουμε χωρίς δισταγμό την υπηρεσία BCM για κάθε περίπτωση μείωσης λειτουργικού κόστους.

Δημήτριος Γρηγοριάδης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
www.alfanet.gr