Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από τη συνεργασία μας με την Actum και την υπηρεσία Business Cost Management καθώς επιτεύχθηκαν ουσιαστικά αποτελέσματα στις δαπάνες που ερευνήθηκαν. Η αμοιβή βάσει των αποτελεσμάτων διασφάλισε μία αμοιβαία επωφελή συνεργασία για τα ξενοδοχεία μας.

Οι προτάσεις που έγιναν ήταν ουσιαστικές και αναλυτικές, οδηγώντας σε συγκεκριμένες ενέργειες και μετρήσιμες μειώσεις, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές και απαιτήσεις των αγορών μας. Ταυτόχρονα, διασφαλίσαμε τη συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο των αγορών μας από τα ειδικευμένα στελέχη της Actum για 24 μήνες.

Εν συντομία, έχουμε μία αξιόπιστη, διαφανή και αποτελεσματική υποστήριξη του τμήματος προμηθειών μας χωρίς να απαιτείται επένδυση από τη πλευρά μας.

Ιωάννης Ασλάνης
Γενικός Διευθυντής
www.mediterranean-palace.gr