Η ύφεση στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, καθιστά αναγκαία την μείωση των λειτουργικών δαπανών και την βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας μίας εταιρείας. Επιλέξαμε την BCM ως αρωγό στην προσπάθεια αυτή, έτσι ώστε με την εμπειρία και το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών που διαθέτει να αξιολογήσει τις υπάρχουσες σχέσεις και όρους προμήθειας, και ταυτόχρονα να μας κάνει προτάσεις βελτίωσης των όρων αυτών αλλά και εξοικονόμησης χρημάτων.

Ο επαγγελματισμός, η εμπειρία και η διακριτικότητα που χαρακτηρίζει τα στελέχη της BCM τόσο κατά την συλλογή των στοιχειών όσο και κατά την προσέγγιση με τους προμηθευτές, βοήθησε στην επιλογή της καταλληλότερης λύσης για την εταιρεία, εστιάζοντας στο βέλτιστο λόγο ποιότητας /τιμής χωρίς να γίνει καμία παραδοχή στην υφιστάμενη ποιότητα.

Ανεπιφύλακτα λοιπόν, θα συνιστούσα την BCM σε οποιαδήποτε επιχείρηση επιθυμεί να μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα έχοντας ως γνώμονα την εύρεση της καταλληλότερης λύσης.

Γεώργιος Ζάχαρης
Διευθύνων Σύμβουλος
www.domaine-lazaridi.gr