Η εξειδικευμένη υπηρεσία BCM εστιάζει τη βελτίωση των καθαρών κερδών επιχειρήσεων μέσω της μείωσης κόστους λειτουργικών δαπανών. Οι λειτουργικές δαπάνες αποτελούν το αποκλειστικό πεδίο εξέτασης.

Η υπηρεσία BCM απευθύνεται σε μικρές, μεσαίες, αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται πραγματικά για την αναγνώριση πιθανής σπατάλης πόρων και χρημάτων. Προηγείται ανάλυση των αναγκών των πελατών σε προϊόντα και υπηρεσίες, και ακολούθως προτείνονται πρωτοποριακές λύσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας.

Χρησιμοποιώντας αποδεδειγμένες πρακτικές, εργαλεία, και τεχνικές, παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες που εξασφαλίζουν καθαρά οφέλη και προσθέτουν αξία στους στρατηγικούς σας στόχους.

Η διάσημη εγγύηση για αμοιβή εκ του αποτελέσματος, διασφαλίζει πως το κόστος της υπηρεσίας BCM θα καλύπτεται πάντοντε από τις οικονομίες που θα προέλθουν.

Συνεπώς οι επιχειρήσεις δεν αναλαμβάνουν κανένα ρίσκο χρησιμοποιώντας την υπηρεσία BCM για την εξέταση των δαπανών τους.

Επιχειρήσεις από τους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου, του τουρισμού και των υπηρεσιών, βελτιώνουν διαρκώς την αποτελεσματικότητα των προμηθειών τους, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις σχέσεις με τους προμηθευτές, επιτυγχάνοντας μείωση της συνολικής δαπάνης.

Το 80% των πελατών που υλοποίησαν την υπηρεσία BCM μείωσε τα λειτουργικά του έξοδα έως και 45% εντός 90 ημερών, χωρίς να επενδύσει σε χρόνο, και προκαταβολικές αμοιβές με εγγύηση πληρωμής εκ του αποτελέσματος.

Υπηρεσιες

Πως θα μπορούσατε να οφεληθείτε από την υπηρεσία:

Το ύψος της πιθανής σπατάλης και κατά συνέπεια το ύψος των πιθανών μειώσεων δεν πρέπει να υποτιμάται. Σε πολλές επιχειρήσεις, μέχρι και το 20% των καθαρών κερδών δαπανάται λόγω υψηλών χρεώσεων.

Συχνά αυτή η κατάσταση προκύπτει από το γεγονός πως οι επιχειρηματίες και τα στελέχη έχουν στραμμένη τη προσοχή τους στην ανάπτυξη της βασικής δραστηριότητας και δεν έχουν το χρόνο ή την εμπειρία να ασχοληθούν με τη μείωση του κόστους των λειτουργικών τους δαπανών.

Οι μειώσεις που επιτυγχάνονται από την υπηρεσία BCM δεν δημιουργούν επιπρόσθετο κόστος για την εταιρεία. Καμία αμοιβή δεν δίδεται προκαταβολικά. Οι πελάτες χρεώνονται βάσει των μειώσεων που αποκομίζουν: Εάν δεν υπάρξει μείωση, δεν καταβάλλεται καμία αμοιβή.

Τα οφέλη που θα προκύψουν είναι μακροχρόνια, και η υπηρεσία BCM κοστίζει μόνο ένα ποσοστό από αυτά – και μόνο για τα δύο πρώτα έτη. Εξαλείφονται οι υπερχρεώσεις και οι υπερβολικές δαπάνες, εξασφαλίζοντας ότι οι τιμές που πληρώνετε είναι οι πλέον ανταγωνιστικές

Οι μειώσεις που επιτυγχάνονται σε καμία περίπτωση δεν προέρχονται από αλλαγές στη ποιότητα ή τις προδιαγραφές. Σημαντικός στόχος της υπηρεσίας είναι η αποτελεσματική εφαρμογή των προτάσεων.

Η παράδοση μίας μελέτης που απλά θα περιλαμβάνει συστάσεις, έχει μικρή αξία. Με την υπηρεσία BCM εξασφαλίζεται ότι οι προτάσεις εφαρμόζονται πλήρως ώστε να επιτευχθεί η πλήρης υλοποίηση του οφέλους.

Τι θα συμβεί από τη στιγμή που θα μας αναθέσετε την έρευνα των δαπανών σας:

 1. Αναλύονται λεπτομερώς τα γενικά σας έξοδα.
 2. Καταγράφονται οι προδιαγραφές – προϋποθέσεις για κάθε είδος.
 3. Πραγματοποιείται συγκριτική αξιολόγηση της κατάστασης με τα κλαδικά δεδομένα (benchmarking).
 4. Εκτελείται έρευνα αγοράς για την εξεύρεση των αποτελεσματικότερων λύσεων.
 5. Προσδιορίζονται περιοχές για εξοικονόμηση χρημάτων χωρίς παραδοχές στην υφιστάμενη ποιότητα.
 6. Παρουσιάζονται συγκεκριμένες προτάσεις για εξοικονόμηση χρημάτων.
 7. Δίδονται οδηγίες και κατευθύνσεις για να επιλέξετε την καταλληλότερη λύση για την επιχείρησή σας.
 8. Παρέχεται άμεση υποστήριξη στην υλοποίηση των προτάσεων που θα επιλέξετε.
 9. Παρακολουθείται ανά τακτά διαστήματα η πορεία της δαπάνης και προτείνονται διορθωτικές κινήσεις.

Ποιες ενέργειες δεν εκτελούνται κατά τη διάρκεια ενός έργου:

 • ΔΕΝ πωλούνται προϊόντα και ΔΕΝ εκπροσωπεύονται προμηθευτές
 • ΔΕΝ μειώνεται η ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
 • ΔΕΝ αναλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν προσωπικό και βασικές ύλες
 • ΔΕΝ ομαδοποιούνται ανάγκες πελατών για να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα
 • ΔΕΝ παρέχονται υποσχέσεις μειώσεις δαπανών μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης
 • ΔΕΝ υποχρεώνεται ο πελάτης να εφαρμόσει μη αποτελεσματικές ενέργειες
 • ΔΕΝ κοινοποιούνται σε τρίτους πληροφορίες που αφορούν την επιχείρησή σας
 • ΔΕΝ χρεώνεται καμία αμοιβή εάν δεν διαπιστωθούν μειώσεις δαπανών

Οι πλέον κοινές κατηγορίες δαπανών που εξετάζονται:

 • Ταχυμεταφορές
 • Εσωτερικού / Εξωτερικού
  Είναι καθοριστικό για κάθε επιχείρηση να φτάνουν τα προϊόντα της γρήγορα και με ασφάλεια στον προορισμό τους, αλλά και να απολαμβάνει ασφαλή επικοινωνία με τους συνεργάτες της. Με την υπηρεσία BCM θα αναζητηθούν και θα επιτευχθούν καλύτερες τιμές για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε αλλά θα προταθούν και εναλλακτικοί τρόποι μεταφοράς.
 • Υλικά συσκευασίας
 • Παλέτες / Χαρτοκιβώτια / Σακούλες / Ταινίες / Φιλμ / Φάκελοι / Σάκοι / Ξυλεία / Χαρτί / Αυτοκόλλητα
  Για να φτάσουν τα προϊόντα σας στους πελάτες, περνούν από πολλά στάδια. Ένα από αυτά είναι η συσκευασία. Αυτή περιλαμβάνει την ασφαλή μεταφορά τους, αλλά και την ελκυστική εμφάνιση για να προσελκύσει τους πελάτες σας. Η υπηρεσία BCM εξασφαλίζει τα καλύτερα υλικά στις ιδανικές τιμές εξετάζοντας ενδελεχώς τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Σταθερή Τηλεφωνία / Κινητή Τηλεφωνία / Μεταφορά Data / Internet
  Είναι δύσκολο για κάθε επιχειρηματία να ξέρει τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες κάθε τμήματος και κάθε εργαζομένου. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία BCM εντοπίζεται το κατάλληλο πρόγραμμα για τον καθένα σας ξεχωριστά, βελτιώνονται οι οικονομικοί όροι, ελέγχεται κάθε λογαριασμός σας για τυχόν περιττές χρεώσεις, και πραγματοποιούνται συνεχείς βελτιώσεις της δομής των τηλεπικοινωνιών σας με την εκμετάλλευση κάθε νέας τεχνολογίας.
 • Ασφάλειες
 • Περιουσίας / Αστικής Ευθύνης / Μεταφορών / Πιστώσεων / Οχημάτων / Προσωπικού / Κερδών
  Όσο σημαντική είναι η σχέση επιχείρησης-ασφαλιστή, τόσο σημαντικό είναι για κάθε επιχειρηματία να έχει ασφαλίσει σωστά την περιουσία του, τα κέρδη του, και το προσωπικό του. Με την υπηρεσία BCM θα αναλυθούν οι ανάγκες σας, θα βεβαιωθείτε πως δεν είστε ούτε υπο-ασφαλισμένοι ούτε υπέρ-ασφαλισμένοι, και στη συνέχεια θα εντοπιστεί η καλύτερη ασφάλεια με το μικρότερο δυνατό κόστος.
 • Γραφική Ύλη
 • Χαρτί / Στυλό / Μολύβια / Μπλοκ / Post-It / Τετράδια
  Η δαπάνη για ένα στυλό είναι φαινομενικά μικρή, και ενδεχομένως γι’ αυτόν τον λόγο η επιχείρηση σας κάνει περιττά έξοδα που δεν τα υπολογίζει. Με την υπηρεσία BCM θα αναλυθούν οι ανάγκες σας, και θα εκπλαγείτε από τα πόσα μπορείτε να γλυτώσετε από τα μικρά καθημερινά έξοδα.
 • Έντυπα
 • Έντυπα Πωλήσεων και Marketing / Επαγγελματικές Κάρτες / Τιμολόγια / Επιστολόχαρτα / Δελτία Παραγγελιών / Αυτοκόλλητα / Μπλοκ / Φάκελοι
  Η επαγγελματική σας κάρτα ή το νέο εταιρικό σας έντυπο είναι ο ιδανικός τρόπος για να προωθήσετε την εταιρία σας με κάτι που θα μείνει στον υποψήφιο πελάτη σας. Με την υπηρεσία BCM θα βρείτε εγγυημένα τις καλύτερες τιμές για το σύνολο των εντύπων σας χωρίς να κάνετε εκπτώσεις στην ποιότητα ή στις προδιαγραφές.
 • Αναλώσιμα Η/Υ
 • Τόνερ / Μελάνια / Μελανοταινίες
  Σε όλες τις επιχειρήσεις πλέον οι περισσότερες εργασίες γίνονται με την βοήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Γι’ αυτό τον λόγο τα έξοδα των αναλωσίμων τους έχουν ανέβει κατακόρυφα. Θα αναζητηθεί η καλύτερη λύση για τις καθημερινές σας ανάγκες χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγικότητα των ανθρώπων σας.
 • Υπηρεσίες καθαριότητας
 • Συνεργεία καθαρισμού / Καθαριστήρια / Απολύμανση
  Στην καθαριότητα της επιχείρησης σας δεν είναι καλό να κάνετε εκπτώσεις και να ρισκάρετε στην ποιότητα. Η υλοποίηση της υπηρεσίας BCM σας εγγυάται πως δεν θα χάσετε τίποτα στην ποιότητα παρά μόνο θα κερδίσετε στις τιμές.
 • Μεταφορές
 • Ναυτιλιακές / Οδικές / Αεροπορικές / Υπηρεσίες Εκτελωνισμού
  Παρόλο που το μεταφορικό κόστος είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε επιχείρηση και συνεπώς παρακολουθείται ενδελεχώς, με την υπηρεσία BCM διασφαλίζετε τη χρησιμοποίηση της αποτελεσματικότερης λύσης για τις ανάγκες σας.
 • Καύσιμα/Ενέργεια
 • Πετρέλαιο / Βενζίνη / Ρεύμα / Υγραέριο
  Λόγω των συνεχών διακυμάνσεων στις τιμές του πετρελαίου και των αλλαγών στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος είναι δύσκολο για τις εταιρίες να προβλέψουν τις δαπάνες τους παρά μόνο για μερικούς μήνες. Με την υπηρεσία BCM δεν θα προβλέπετε το μέλλον, αλλά μπορείτε να διασφαλίσετε ότι δεν θα πληρώνετε περιττά έξοδα και κυρώσεις, και ότι θα βελτιώσετε τις ενεργειακές σας ανάγκες.
 • Χημικά
 • Καθαριστικά / Εντομοκτόνα / Απολυμαντικά / Αρωματικά Χώρου / Αναλώσιμα πισίνας
  Η καθαριότητα της επιχείρησης σας παίζει πρωταρχικό ρόλο στην επιτυχία της μέσω τις ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η υπηρεσία BCM συμβάλει στην ανεύρεση πιστοποιημένων, ασφαλών και οικονομικών λύσεων που ταιριάζουν στη λειτουργία της επιχείρησής σας.
 • Χρονομισθώσεις οχημάτων
 • Επιβατικά / Επαγγελματικά
  Η πολυπλοκότητα των κριτηρίων στην επιλογή των κατάλληλων οχημάτων για τις εξειδικευμένες σας δαπάνες, αποτελεί πονοκέφαλο για την αξιολόγησή τους. Η διαδικαία BCM περιλαμβάνει όλα τα σχετικά κριτήρια και τη σπουδαιότητά τους ώστε να σας προταθεί η βέλτιστη σχέση τιμής/ποιότητας.
 • Είδη ένδυσης & ασφάλειας
 • Ρούχα / Κράνη / Γάντια / Παπούτσια / Μάσκες
  Οι εργαζόμενοι κάθε επιχείρησης πρέπει να είναι ντυμένοι άνετα και με ασφάλεια. Μέσω της υπηρεσίας BCM θα βρείτε προμηθευτές που θα παρέχουν στους εργαζομένους σας όμορφη εμφάνιση, άνεση, αλλά κυρίως αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια στην εργασία τους.
 • Υπηρεσίες φύλαξης
 • Με την εγκληματικότητα συνεχώς να ανεβαίνει όλες οι σύγχρονες επιχειρήσεις δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια τους. Η υπηρεσία BCM θα παρουσιάσει και θα σας προτείνει αξιόπιστες, δοκιμασμένες, και αποτελεσματικές λύσεις.
 • Έξοδα ταξιδιών
 • Εισιτήρια / Ξενοδοχεία / Μεταφορά
  Εάν το προσωπικό σας πρέπει να κάνει επαγγελματικά ταξίδια συχνά, τότε καταλαβαίνετε τον όγκο της δαπάνης αυτής. Με την υπηρεσία BCM μπορούν να αναλύθούν τα ταξίδια σας και να προταθούν φθηνότερες λύσεις για τις μετακινήσεις σας.
 • κ.α.
 • Βιομηχανικά Αναλώσιμα / Έξοδα Κυλικείου / Διαφημιστικά Είδη / Βοηθητικές ύλες
  Με την υπηρεσία BCM έχουν κατά καιρούς εξεταστεί διάφορες κατηγορίες δαπανών ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, πάντοτε με την ίδια αποτελεσματικότητα, εκμεταλλευόμενοι τη τεράστια εμπειρία του διεθνούς δικτύου του ομίλου.

Συστάσεις

Επιλέξτε και ανακαλύψτε τι λένε οι πελάτες μας για τη BCM

Συχνές ερωτήσεις...

 • Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές δαπανών στις οποίες εμπλέκεται η υπηρεσία BCM;
 • Ναι, η υπηρεσία BCM εστιάζει κυρίως σε περιοχές βασικών λειτουργικών δαπανών, οι οποίες συνήθως και παραμελούνται.
  Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν Καύσιμα, Ασφάλειες, Τηλεπικοινωνίες, Έντυπα, Γραφική ύλη, Αναλώσιμα Η/Υ, Υπηρεσίες εκτελωνισμού, Υλικά συσκευασίας, Μεταφορές, Ταχυμεταφορές, Είδη ένδυσης & ασφάλειας, Βιομηχανικά αναλώσιμα, Χημικά, Έξοδα κυλικείου, Έξοδα ταξιδίων, Χρονομισθώσεις οχημάτων, Υλικά καθαριότητας, Υπηρεσίες καθαριότητας, Υπηρεσίες φύλαξης, Διαφημιστικά είδη, κ.α.
  Φυσικά υπάρχει εκτεταμένη γνώση και εμπειρία και σε διάφορες άλλες δαπάνες. Κάθε επιχείρηση αποτελεί μία ξεχωριστή περίπτωση, που απαιτεί ξεχωριστή αντιμετώπιση.
 • Γιατί χρειαζόμαστε τις υπηρεσία BCM;
  Έχουμε ήδη προσωπικό που ερευνά αυτές τις δαπάνες…
 • Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι υπηρεσίες BCM είναι χρήσιμη. Φυσικά, ποτέ δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του υπάρχοντος προσωπικού – για την ακρίβεια μάλιστα, η υπηρεσία λειτουργει συμπληρωματικά.
  Το προσωπικό σας ασχολείται κυρίως με τις βασικές περιοχές δαπανών – τα κύρια κόστη της εταιρείας – και δεν έχει το χρόνο, την εκπαίδευση, ή την εμπειρία να εστιάσει στις δαπάνες τις οποίες ερευνά η υπηρεσία BCM.
 • Η έρευνά σας οδηγεί σε αλλαγή προμηθευτών;
 • Όχι απαραίτητα. Ιστορικά, στο 68% των περιπτώσεων έχουμε επιτευχθεί σημαντικές μειώσεις για λογαριασμό των πελατών χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες προμηθευτές – χωρίς να επηρεάζεται η μακροχρόνια σχέση που υπάρχει.
  Σε πολλές περιπτώσεις, η αλλαγή προμηθευτών είχε ως αποτέλεσμα ακόμη μεγαλύτερα οφέλη. Οι περισσότεροι προμηθευτές είναι διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν σκληρά για να διατηρήσουν τη δουλειά.
  Οι περισσότεροι πελάτες επίσης, ανεξάρτητα της σχέσης την οποία έχουν με προμηθευτές, θα ήθελαν να μάθουν εάν και κατά πόσο χρεώνονται υπερβολικά για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγοράζουν.
  Αυτό που εξασφαλίζεται μέσω της υπηρεσίας BCM, ανεξαρτήτως της μείωσης που μπορεί να προκύψει και ανεξαρτήτως του προμηθευτή που θα επιλεχθεί, είναι η ίδια ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών που απολαμβάνει ο πελάτης.
 • Οι υπηρεσίες της BCM απευθύνονται σε συγκεκριμένους τύπους επιχειρήσεων;
 • Όχι, επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου έχουν καταφέρει σημαντικές μειώσεις χρησιμοποιώντας την υπηρεσία BCM. Ο,τιδήποτε αποτελεί λειτουργική δαπάνη, είναι δυνατόν να ερευνηθεί με την υπηρεσία BCM.
 • Τι συμβαίνει εάν δεν μειώσετε το κόστος των δαπανών;
 • Εάν δεν επιτευχθεί όφελος, τότε η υπηρεσία BCM δεν χρεώνεται.
  Πρόκειται για μία πρόταση χωρίς κανένα ρίσκο για τον πελάτη.
 • Ασκούμε σκληρό έλεγχο και έχουμε μειώσει τις δαπάνες μας στο ελάχιστο.
  Πιστεύουμε πως δεν υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια μειώσεων.
 • Μπορεί και να εκπλαγείτε ευχάριστα.
  Πολλοί πελάτες έως σήμερα αισθανόταν με τον ίδιο τρόπο, αλλά έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το τελικό όφελος. Αυτό συμβαίνει γιατί η υπηρεσία BCM εστιάζει σε δαπάνες τις οποίες οι επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο.
  Αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κρίση ικανότητας. Είναι απολύτως φυσικό οι επιχειρήσεις να κατέχουν καλύτερη τεχνογνωσία γύρω από το βασικό τους αντικείμενο.
 • Τι ακριβώς σημαίνει Aμοιβή εκ του Αποτελέσματος;
 • Εάν δεν καταφέρουμε να βρούμε κέρδη για εσάς, τότε δεν υπάρχει αμοιβή. Εάν προκύψει όφελος, αμειβόμαστε απλά με ένα % επί αυτού του οφέλους και έτσι η αμοιβή μας προκύπτει από τα χρήματα που εξοικονομήσαμε για λογαριασμό σας.
  Δουλεύοντας μαζί μας, ποτέ δεν πληρώνετε περισσότερα από αυτά που κερδίζετε.

Η Εταιρια

Πρώτα, μερικά πράγματα για τη δική σας εταιρία

Είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις αγορές σας, ιδιαίτερα με όσα προϊόντα και υπηρεσίες είναι στρατηγικής σημασίας για τη λειτουργία σας.

Διαθέτετε εκπαιδευμένο προσωπικό που παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και επιλέγει τις καλύτερες προτάσεις για τις ανάγκες σας, εστιάζοντας στο βέλτιστο λόγο ποιότητας/τιμής. Κινείστε βάσει προϋπολογισμού εξόδων προσπαθώντας για ελάχιστες αποκλίσεις.

Υπάρχουν ωστόσο στιγμές που διαπιστώνετε πως κάποια δαπάνη έχει παραμεληθεί λόγω χαμηλής σπουδαιότητας ή μεγέθους.

Ή πως ορισμένες δαπάνες απαιτούν για το χειρισμό τους γνώση την οποία εσείς και οι άνθρωποί σας δεν διαθέτετε, αλλά ούτε έχετε και το χρόνο να αναπτύξετε.

Για αυτές τις δαπάνες, συνήθως καταλήγετε σε απλή συλλογή προσφορών και εστιάζετε στη τιμή χωρίς να εξετάζετε σε βάθος χαρακτηριστικά και συνθήκες που επηρεάζουν σημαντικά το τελικό κόστος.

Χρειαζόσαστε λοιπόν βοήθεια σε αυτό το μικρό αλλά υπολογίσιμο τμήμα δαπανών χωρίς να αποσπάσετε τη προσοχή σας από τις βασικές ασχολίες και φυσικά χωρίς να επενδύσετε τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα.

Και τώρα μερικά πράγματα για τη BCM

Η υπηρεσία BCM αναπτύχθηκε από το BCM Group το 1993 στην Ιρλανδία και λόγω της επιτυχημένης εξειδίκευσης σε θέματα μείωσης λειτουργικών δαπανών παρέχεται σήμερα από 39 γραφεία σε 20 χώρες.

Μέχρι σήμερα έχουν επιτευχθεί για λογαριασμό πελατών μειώσεις εκατοντάδων χιλιάδων Ευρώ σε διάφορες περιοχές λειτουργικού κόστους, βελτιώνοντας σημαντικά τα καθαρά τους κέρδη και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους.

Στην Ελλάδα, η υπηρεσία BCM παρέχεται από το 2001 από τα εξειδικευμένα στις προμήθειες στελέχη της Actum. Με παρουσία σε Θεσσαλονίκη, ΑΘήνα, και Λαμία, η Actum έχει αναπτύξει ταχύτατα βαθιά γνώση των προμηθειών και έχει προσαρμόσει με τον ιδανικότερο τρόπο την υπηρεσία στα Ελληνικά δεδομένα.

Το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών διεθνώς, προσφέρει πάντοτε την ακριβέστερη πληροφόρηση σε επιμέρους θέματα δαπανών, και είναι σε θέση να αναδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο νέες μεθόδους βελτίωσης κόστους των αγορών σας.

Έτσι, οι πελάτες της Actum εκμεταλλεύονται ένα διεθνές δίκτυο πληροφόρησης και λύσεων, απολαμβάνοντας πάντοτε τις καλύτερες δυνατές λύσεις περιορισμού των λειτουργικών τους δαπανών.

Προμηθευτες

Οδηγός Προμηθευτών

Στην Actum έχουμε δουλέψει με εκατοντάδες πελάτες σε ολόκληρο τον κόσμο διασφαλίζοντας ότι απολαμβάνουν τους καλύτερους όρους τιμών, ποιότητας, και εξυπηρέτησης. Αξιολογούμε τόσο τις σχέσεις με τους πελάτες όσο και με τους προμηθευτές και δουλεύουμε επισταμένα με την αγορά για να πετύχουμε αυτό το στόχο.

Ο παρακάτω οδηγός είναι σχεδιασμένος για να σας βοηθήσει να καταλάβετε ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται στην υπηρεσία BCM στα πλαίσια των σχέσεων πελατών-προμηθευτών, και ποιος ο Κώδικας Πρακτικών που εφαρμόζεται.

Είναι βέβαιο πως ο οδηγός θα σας βοηθήσει να εργαστείτε αποτελεσματικά εντός των διαδικασιών ώστε να διατηρήσετε αλλά και να αυξήσετε τον όγκο της δουλειάς σας.

Τα στελέχη που παρέχουν την υπηρεσία BCM αναγνωρίζουν πως για να λειτουργήσει η σχέση πελάτη-προμηθευτή αποτελεσματικά, και τα δύο μέρη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Η προοπτική αναφορικά με την αγορά είναι μακροπρόθεσμη.

Παρόλο που λειτουργούμε ως προέκταση του τμήματος προμηθειών των πελατών μας και είμαστε επιφορτισμένοι με την υποχρέωση να φέρουμε τη μεγαλύτερη δυνατή αξία από τους προμηθευτές, κατανοούμε ότι οι ίδιοι οι προμηθευτές πρέπει να παραμείνουν κερδοφόροι.


Εάν διαθέτετε πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, όπως για παράδειγμα καταλόγους, που πιστεύετε ότι πρέπει να μας στείλετε, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση info@bcm.com.gr.

Επικοινωνια

Που βρισκόμαστε;

 

Φόρμα Επικοινωνίας

Θρακομακεδόνων 8
Πολίχνη 56535
Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 588617
F: 2310 587463

Ζαλοκώστα 44
& Λεωφόρος Κηφισίας
Χαλάνδρι 15233
Αθήνα
Τ: 210 9639401
F: 210 9639400

Καραϊσκάκη 28
Πλατεία Λαού 35100
Λαμία
Τ: 22310 23270
F: 22310 23737

:
Για τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα: info@bcm.com.gr